Keny Arkana : Nit Cruïlla BCN, La Mirona, Salt (Girona), sabado 23 de marzo

 

Keny Arkana
{tab=Cat}

Presentant EL SEU NOU DISC “Tout Tourne Autour du Soleil”

Keny Arkana va nèixer el 1982 a Boulogne-Billancourt (França) tot i ser d’ascendència argentina, però des de molt jove va entendre que un altre món no només era possible, sino que és necessari. Això –i estades temporals a un grapat de llars d’acollida- és el que ha marcat la seva vida i en consequència la seva trajectòria musical.

Arkana va començar al món del rap al voltant dels dotze anys d’edat, sumant-se a diferents col.lectius i projectes musicals (Mars Patrie, État-Major, OM All Stars, Talents Fâchés i d’altres) i va debutar en solitari amb vint-i-dos anys amb el dotze pulsades “Le Missile Est Lancé”, que va suposar el seu enlairament definitiu. Des de llavors ha compartit cartell amb artistes com IAM, La Phaze o Manu Chao, a més de girar pel llarg i ample del món.

Keny Arkana forma part des de 2004 de La Rage Du Peuple/La Rabia del Pueblo, un col.lectiu que defensa una visió del món altermundista, anticapitalista i de caire revolucionari en favor del canvi i l’esperança per a tots els éssers humans.

El passat 3 de desembre va llançar el seu nou llarga durada, “Tout Tourne Autour du Soleil”, una nova mostra de rap combatiu i social. I és que Keny Arkana és alló que es coneix en la comunitat rap con una veritable artista anti-bling bling.

 

Keny Arkana

 

NIT CRUÏLLA BCN

Els 2 festivals, impulsats per empreses que ja col.laboren estretament en el projecte Cases de la Música, uneixen esforços: L’actuació de Keny Arkana estarà integrada dins aquesta col.laboració especial del BMF i el CRUÏLLA BCN, per tal d’unir sinèrgies i trobar punts en comú tant a nivell organitzatiu com en la creació de nous públics i de difusió.

Així doncs el Black Music Festival comptarà amb La NIT CRUÏLLA BCN que portarà a 2 artistes que encaixen perfectament amb la filosofia d’ambdós festivals. En aquest cas tindrem a 2 artistes que barregen la música negra amb el compromís social i la reivindicació: KENY ARKANA i AT-VERSARIS.

La NIT CRUILLA BCN del Black music festival serà el dia 23 DE MARÇ a LA MIRONA.

 

{tab=Esp}

Presentando SU NUEVO DISCO “Tout Tourné Autour du Soleil”

Keny Arkana nació en 1982 en Boulogne-Billancourt (Francia) de ascendencia argentina, pero desde muy joven entendió que otro mundo no sólo era posible, sino que es necesario. Esto y estancias temporales en un puñado de hogares de acogida es el que ha marcado su vida y en consecuencia su trayectoria musical.

Arkana empezó en el mundo del rap alrededor de los doce años de edad, sumándose a diferentes colectivos y proyectos musicales (Mars Patrie, État-Mayor, OM All Stars, Talentos Fâchés y otros) y debutó en solitario con veintidós años con el doce pulgadas “Le Missile Este lance”, que supuso su despegue definitivo. Desde entonces ha compartido cartel con artistas como IAM, La Phaze o Manu Chao, además de girar por largo y ancho del mundo.

Keny Arkana forma parte desde 2004 de La Rage Du Peuple / La Rabia del Pueblo, un colectivo que defiende una visión del mundo altermundista, anticapitalista y de carácter revolucionario en favor del cambio y la esperanza para todos los seres humanos.

El pasado 3 de diciembre lanzó su nuevo larga duración, “Tout Tourné Autour du Soleil”, una nueva muestra de rap combativo y social. Y es que Keny Arkana es aquello que se conoce en la comunidad rap como una verdadera artista anti-bling bling.

 

Keny Arkana

 

NOCHE CRUÏLLA BCN

Los 2 festivales, impulsados por empresas que ya colaboran estrechamente en el proyecto Casas de la Música, unen esfuerzos: La actuación de Keny Arkana estará integrada dentro de esta colaboración especial del BMF (Black Music Festival) y el CRUÏLLA BCN, para unir sinergías y encontrar puntos en común tanto a nivel organizativo como en la creación de nuevos públicos y de difusión.

Así pues el Black Music Festival contará con la NOCHE CRUÏLLA BCN que llevará a 2 artistas que encajan perfectamente con la filosofía de ambos festivales. En este caso tendremos a 2 artistas que mezclan la música negra con el compromiso social y la reivindicación: Kenia Arkan y AT-VERSARIS.

La noche CRUÏLLA BCN del Black Music Festival será el día 23 de marzo en La Mirona (Salt).

 

{tab=Eng}

Presenting her new album “Tout Tourne Autour du Soleil”

Keny Arkana was born in 1982 in Boulogne-Billancourt (France) of Argentina descent, but since very early childhooid, understood that another world is not only possible, but necessary. This, and temporary stays in a handful of foster homes, is what has marked her life and therefore her musical career.

Keny Arkana started in the world of rap around the age of twelve, joining various groups and musical projects (Mars Patrie, État-Major, OM All Stars, Talents Fâchés and others) and debuted as a solo artist at twenty-two years with the 12″, “Le Missile Est Lancé”, which was her definitive. Since then, she has shared the stage with artists such as IAM, Manu Chao and La Phaze, plus toured extensively throughout the world.

Keny Arkana has formed part of La Rage Du Peuple / La Rabia del Pueblo since 2004. A collective group that defends a vision of another world, anti-globalization, anti-capitalist and revolutionary in favor of change and hope for all human beings.

On December 3, she released her new album, “Tout Tourne Autour du Soleil,” a new demonstration of social and combative rap. Keny Arkana is what is known in the rap community as a true “anti-bling bling” artist.

 

Keny Arkana

 

CRUÏLLA BCN

The 2 festivals, driven by companies who already collaborate closely on the Cases de la Música project, join forces: Keny Arkana’s performance will be integrated into this special collaboration of the Black Music Festival and Cruïlla BCN to unite synergies and find points in common, both at an organizational level and in creating of new audiences and methods of diffusion..

So the Black Music Festival will join forces with Cruïlla BCN to bring together 2 artists that fit perfectly with the philosophy of both festivals. In this case, we will have 2 black artists that mix music with social commitment and demands: Kenya Arkana and At-Versaris.

The night of Cruïlla BCN and the Black Music Festival will be held on 23rd March in La Mirona, Salt (Girona).

 

{/tabs}

 

Black Music Festival

Más Info

La Mirona : http://www.lamirona.cat

Black Music Festival 2013 : http://2013.blackmusicfestival.com/

Keny Arkana : http://www.keny-arkana.com/

Entradas / Tickets : http://www.codetickets.com/mirona/ca/casadelamusica.cat/507

 

Keny Arkana, “J´Me Barre” y “Nature Sauvage”, en directo en Le Moulin, Marseilles, 06/12/2012.

Tagged with:
 

Comments are closed.